Privacy policy

Bij 24hshop.nl is uw persoonlijke integriteit belangrijk en daarom streven we altijd naar het hoogste niveau van databeschermning.

24hshop.nl behandelt de persoonsgegevens van consumenten volgens de geldende privacy policy. Dit betekent dat we duidelijk zijn wat wij doen met uw persoonsgegevens.We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en volgen de geldende regels voor databescherming en passen de meest minimale gegevensopslag toe. Hier beschrijven wij hoe persoonsgegevens worden behandeld bij 24hshop.nl, welke rechten u als klant bij ons heeft en wat u kunt doen als uw vragen heeft of uw gegevens wilt anonimiseren.


Het is voor ons van belang dat u u veilig voelt met hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en daarom is het belangrijk dat u onze privacy policy leest en begrijpt alvorens u van onze diensten gebruikt maakt. Heeft u vragen, kunt u contact met onze klantenservice opnemen via support@24hshop.nl.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is alle informatie die direct of indirect gekoppeld kan worden aan u als persoon, zoals uw naam, bsn-nummer, IP-adres of bestellingsgeschiedenis.


Wat is de behandeling van persoonsgegevens?

Elke vorm van maatregelen met persoonsgegevens is een verwerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, behandelen of veranderen, lezen, gebruiken, uitgeven, versprijden of andere manieren van behandelen van gegevens, samenstellen, blokkeren, verwijderen of vernietigen.


Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Als u inlogt op onze klantenpagina, onze producten of diensten koopt, of een andere manier met ons in contact komt, verzamelen wij de persoonsgegevens die u met ons deelt, zoals volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bsn-nummer, betalinggevens, aankoop, bestelling en gebruikersgeschiedenis, IP-adres en andere gerelateerde informatie, zoals de informatie die u aangeeft bij contact met de klantenservice. We kunnen eveneens uw adresgegevens verzamelen en updaten bij diensten van derden voor betalingsmethodes, adresupdates en bij aankopen per factuur het opnemen van gegevens omtrent uw creditwaardigheid van het creditwaardigheidsinstituut, banken of andere financiële instituten.


Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Persoonsgegevens worden behandeld om het volgende mogelijk te maken:
- Levering van een besteld/gekocht product (inclusief de melding omtrent de levering of contact met u in combinatie met een verlate levering).
- Indentificiering en leeftijdscontrole
- Behandeling van betalingen (inclusief een analyse van mogelijke betalingsmethodes, welke een controle van de betalingsgeschiedenis en het ophalen van creditgegevens van desbetreffende bedrijf kan betekenen.
- Adrescontrole via externe bronnen, zoals bijvoorbeeld Decidas, Creditsafe, Klarna of dusdanige.
- Behandeling van reclamatie en garantiezaken.


De categoriën van persoonsgegevens die behandeld worden zijn:

- Naam, bsn-nummer, contactgegevens (zoals adres, e-mailadres en mobiel nummer).
- Betaalinformatie (zoals factuurnummer, transactietijdstip en kaarthouder).
- Kredietinformatie van kredietbureaus.
- Bestellingsinformatie (zoals welke producten gekocht worden, wanneer deze gekocht worden etc.)
- Gebruikersgegevens van uw klantenprofiel
- Uw correspondentie met ons (zoals e-mail, chat of telefoongesprek).


Welke doelen hebben wij voor het behandelen van uw persoonsgegevens en welke wettelijke basis is van toepassing voor het behandelen van uw persoonsgegevens?

- Met de koopovereenkomst als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw koop op onze website te kunnen behandelen, zoals uw bestellingen, retouren en reclamaties.
- Met de koopovereenkomst als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om u e-mails te kunnen versturen met informatie over de status van de levering of bij eventuele problemen met het leveren van uw producten.
- Met de koopovereenkomst als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw betalingen te kunnen behandelen.
- Met de koopovereenkomst als wettelijke basis maken wij een analyse van welke betalingsmethodes mogelijk zijn voor u, op basis van uw betalingsgeschiedenis en kredietc.,ontroles.
- Met de koopovereenkomst als wettelijke basis gebruiken wij in onze klantenservice persoonsgegevens om verzoeken van u via e-mail, onze chatfunctie, per telefoon of sociale media te kunnen behandelen.
- Met de koopovereenkomst als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om klachten en garantiezaken aangaande onze producten te kunnen behandelen.
- Met de wettelijke verplichting als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te indentificeren en om te bevestigingen dat u de wettelijke minimumleeftijd heeft om aankopen te doen via 24hshop.nl.
- Met belangenafweging als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw adres te bevestigen voor derden.
- Met belangenafweging als wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven en aanbiedingen aan u te sturen, wat u altijd kunt wijzigen.
- Met de wettelijke verplichting als wettelijke basis kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken om aan de voorwaarden in wettten, rechtbankuitspraken of overheidsbesluiten te voldoen.
- -Adviseurs persoonsgegevens
- -Om onze diensten te kunnen aanbieden delen wij uw persoonsgegevens met bedrijven die zogenoemde adviseurs persoonsgegevens voor ons zijn, zoals bedrijven die ons helpen met betaalmethodes, leveringsmethodes en IT-diensten. Een adviseur persoonsgegevens is een bedrijf die de informatie voor ons en volgens onze instructies behandelt. We delen alleen persoonsgegevens met de adviseurs die specifiek van toepassing zijn voor de doeleinden en die vereenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij de informatie hebben verzameld.


Met alle adviseurs persoonsgegevens hebben wij overeenkomsten die garanderen dat uw persoonsgegevens met de hoogste veiligheid worden behandeld en dat zij zich er aan houden dat ze onze veiligheidseisen, beperkingen en vereisten met betrekking tot internationale overdracht van persoonlijke gegevens in acht nemen.


Verantwoordelijke persoonsgegevens?

Als wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen met verantwoordelijken voor persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld overheidsinstellingen of als wij misdaad vermoeden, zullen wij deze gegevens op een veilige manier delen. Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden die verantwoordlijk zijn voor persoonsgegevens geldt hun privacy policy en persoonsgegevensbehandeling.


Hoe lang bewaren we uw informatie?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor desbetreffend doeleinde, zie voor meer informatie de specifieke bewaarperiodes.


Waar behandelen wij uw persoonsgegevens?

Onze adviseurs persoonsgegevens bevinden zich in verschillende delen van de wereld. Daardoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens behandeld worden zowel binnen als buiten de EU/EES. Ongeacht waar uw gegevens behandeld worden, zorgen wij er voor dat uw persoonlijke informatie beschermd wordt met alle geldende legale, technische, organisatorische middelen op het zelfde niveau van de bescherming zoals deze binnen de EU/EES geldt.


Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Onze IT-systemen zijn ontwikkeld om de geheimhouding, privacy en toegang tot persoonsgegevens te waarborgen. We hebben speciale veiligheidsmaatregelen genomen voor het beschermen van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatig gebruik (zoals onwettige toegang, verlies, vernietiging of schade). Alleen die personen die werkelijk uw persoonsgegevens dienen te behandelen, hebben toegang tot deze gegeven, zodat wij onze doeleinden kunnen nastreven.


Wat zijn cookies en hoe gebruiken we dit?

24hshop.nl maakt gebruik van cookies (korte tekstbestanden) die van onze webserver worden verstuurd en worden opgeslagen door uw webbrowser wanneer uw 24hshop.nl bezoekt. cookies


U heeft diverse rechten met betrekking tot onze behandeling van uw persoonsgegevens. Hier kunt u in onderstaande tekst meer over lezen. Om toegang te krijgen tot deze rechten, stuur u een e-mail naar support@24hshop.nl.


Recht op toegang: U heeft het recht om een bevestiging te krijgen, wanneer wij uw persoonsgegevens in behandeling hebben en in dat geval ook informatie over waarom we uw gegevens behandelen en hoe lang we deze gegevens bewaren. U heeft ook recht op een kopie van al uw persoonsgegevens.


Recht op rectificatie: U heeft het recht om foutieve en onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen.


Recht op verwijdering en beperking: U heeft in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien er bijvoorbeeld een wettelijke basis ontbreekt voor de behandeling of wanneer wij niet langer uw persoonsgegevens nodig hebben. Wij anonimiseren zelf alle persoonsgegevens die niet langer van toepassing zijn voor ons. U kunt onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u behoeft uw recht bij een rechtbank te kunnen bewijzen, verzoeken dat wij onze behandeling van opslag van uw gegevens beperken en ze ook op geen andere manier gebruiken. U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als een dusdanige besluitvorming juridische gevolgen heeft of u op een vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt wordt. Dit recht is echter niet van toepassing als de geautomatiseerde besluitvorming tot doel heeft om een overeenkomst met u te voltooien, als de besluitvorming wettelijk uitdrukkelijk is toegestaan of als u expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven.


Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketing, wij zullen dan deze marketing beëindigen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen een behandeling die plaatsvindt met behulp van een legitiem belang.


Recht op gegevensportabiliteit: wanneer wij uw persoonsgegevens behandelen om een overeenkomst met u na te komen, of met uw toestemming, heeft u recht op een zogenaamde gegevensportabiliteit die alleen die persoonsgegevens omvat die u zelf aan ons heeft verstrekt. Dit betekent dat u uw persoonsgegevens in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat kunt krijgen, zodat u uw persoonsgegevens kunt verplaatsen. Wanneer de behandeling van uw persoonsgegevens plaatsvindt met uw toestemming, om een overeenkomst met u aan te gaan of daar aan te voldoen, op voorwaarde dat de persoonsgegevens direct van u zijn verzameld, heeft u het recht om een kopie van persoonsgegevens te verkrijgen.


Klachten aan een regelgevende overheidinstantie: U kunt met ons van 24hshop.nl contact opnemen voor vragen en klachten met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij u niet op een afdoende manier kunnen helpen, kunt u uw klacht met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens aan de privacy autoriteiten melden.


Wat gebeurt er als wij onze behandeling van persoonsgegevens wijzigen?

Indien wij uw persoongevens voor nieuwe doeleinden gebruiken, als wij nieuwe gegevens inwinnen of als wij uw gegevens delen met nieuwe adviseurs, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. De nieuwste en laatste versie van de databeschermingsinformatie is altijd beschikbaar op 24hshop.nl.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens bij ons van 24hshop.nl?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan toegestaan volgens de geldende wetgeving. Om onze verplichtingen te kunnen nakomen tijdens en na uw aankoop van een product: 3 jaar vanaf uw laatste aankoop. Voor marketing en klantenservicecontact is dit gebaseerd op een belangenafweging: 24 maanden vanaf uw laatste aankoop. Voor de boekhouding: 7 jaar, plus het huidige jaar, volgens de geldende wetgeving. Voor alle wettelijke verplichtingen worden de gegevens bewaard zo lang als dit nodig is volgens de geldende wetgeving. Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij behandelen?


Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij behandelen?

24hshop.nl, RSIN. 860893339, Bezuidenhoutseveg 1, 2594AB´s-Gravenhage is persoonsgegevens verantwoordelijk voor de door het bedrijf te behandelen persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via support@24hshop.nl


Heb je vragen?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier, dan antwoorden we zo snel mogelijk.